Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Ansgar Kirke i Flensburg
Tegnestuen har medvirket til flere renoveringsprojekter ved Ansgar Kirke. Bl.a. er taget på menighedshuset og præsteboligen omlagt i 2008 med støtte fra A.P. Møller. Senest er der indvendigt designet højtalerfronter i forbindelse med nyt lydanlæg. (Se under "Design" menupunkt)

Ansgar Kirke har et markant tårn som arkitektonisk er i samme stil som eksempelvis Århus Universitet.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev