Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Sikkerhedskoordination

Arbejdsmiljøloven er ændret med bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, således at det nu er bygherren pligt, at koordinerer sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.  (Se hele lovteksten: http://www.at.dk/sw18438.asp )

Kort fortalt:

Bygherren skal ved ethvert byggearbejde, hvor der er to eller flere arbejdsgivere tilstede på byggepladsen samtidigt, udpege en eller flere personer som opfylder de i §5 nævnte kompetencekrav (se skema nedfor), til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdets udførelse.   

Steen Thielsen fra tegnestuen er uddannet sikkerhedskoordinator jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne, Godkendelsesordninger m.v. nr. 1503 af 21. december 2004, og kan således påtage sig bygherrens koordineringsforpligtigelse, i forbindelse med sikkerhedsarbejdet på alle former byggepladser, inden for bygge- og anlægsområdet.

SMÅ BYGGEPLADSER

Færre end 5 beskæftigede personer samtidigt.

Kompetencekrav: 

Have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører.   

MELLEMSTORE BYGGEPLADSER    

Mellem 5 og 10 beskæftigede personer samtidigt.  

Kompetencekrav:

Have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet,herunder kendskab til byggeriets aktører.   

Have fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og  anlægsområdet.  

STORE BYGGEPLADSER

Flere end 10 beskæftigede personer samtidigt.  

Kompetencekrav:

Have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører.   

Have fornøden viden om sikkerheds- og sundheds-

mæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet.Have praktisk erfaring med i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde.

Have gennemført arbejds-miljøuddannelsen for       koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet 

 


http://www.at.dk/sw18438.asp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand

Sikkerhedskoordination

BvB

Foredrag

Pilgrimsruten

Publikationer

Salg af Sejlgården

SAVE registreringer

Lokalplaner

Udstillinger