Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Hoptrupvej 131
På denne adresse skulle der "ryddes op" i et gårdanlæg, hvor uanvendelige bygninger skulle fjernes og erstattes med et par mindre nye bygninger.

Her et luftfoto af det oprindelige anlæg
  Et skitse af den nye disposition. De to nye bygninger gendanner et smukt gårdrum sammen med stuehuset, som bevares.
   De to nye bygninger

 
Katrinegård, Torv v. Aabenraa

Forsøgsgården, Foulum.

Sundeved

Hoptrupvej 131

Ørby 6 ved Haderslev