Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Nørregade 16, Christiansfeld
Gennem en årrække på hen ved 30 har tegnestuen forestået en rækker arbejder på det fredede ”Enkehus”, Nørregade 16, for ejeren Brødremenigheden. Forhuset rummer i dag boliger, og sidehuset fortsat den oprindelige korsal og menighedens museum.
Der er fornyet udvendige bræddebeklædninger, og der er omlagt tegltage på både forhus og sidehus. I forbindelse med renovering af lejlighederne på 2. sal i forhuset er der ”ryddet op” i tagvinduerne og der er opsat nye kviste.
Senest har tegnestuen forestået restaureringsarbejder på den smukke rokokotrappe i forhuset.

Forhuset mod Nørregade.

Sidelængen mod vest, der bl.a. rummer den smukke korsal.

Lindegade 14, Christiansfeld

Lindegade 2, Christiansfeld.

Lindegade 3, Christiansfeld.

Lindegade 23, Christiansfeld

Lindegade 21, Christiansfeld.

Lindegade 19, Christiansfeld.

Lindegade 36, Christiansfeld.

Lindegade 27, Christiansfeld.

Lindegade 24, Christiansfeld

Lindegade 25, Christiansfeld

Lindegade 34, Christiansfeld

Nørregade 1, Christiansfeld

Nørregade 14/Søstrehuset i Christiansfeld_ny

Nørregade 14, Christiansfeld

Nørregade 16, Christiansfeld