Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Nørregade 1, Christiansfeld
For Brødremenigheden I Christiansfeld har tegnestuen udarbejdet projektmateriale til en gennemgribende udvendigistandsættelse af tag og facader. Arbejderne blev færdiggjort i 2007

Ejendommens facader er mod hhv. Kongensgade og Nørregade behandlet med en række forskellige facademalinger ligesom murermæssige reparationer gennem tiden er blevet udført med cementholdige produkter.
   Facaden efter renoveringen.

Mod gården er der forinden tag og facadearbejdet påbegyndelse, blevet fjernet en garage- og lagerbygning. Facaden skal naturligvis retableres med samme mursten og fuger, som det øvrige murværk.

  Sydgavlen og bagfacaden er her næsten færdiggjort.
Afrensning kræver stor ekspertise og viden, hvis der ikke skal ske umødig skade på mursten og fuger. På denne sag er det dog fra begyndelsen, og på baggrund af prøveafrensninger, vedtaget, at alle fuger skal fornys. Derfor koncentreres afrensningen omkring stenenes overflader, uden hensyn til fugerne.

Lindegade 14, Christiansfeld

Lindegade 2, Christiansfeld.

Lindegade 3, Christiansfeld.

Lindegade 23, Christiansfeld

Lindegade 21, Christiansfeld.

Lindegade 19, Christiansfeld.

Lindegade 36, Christiansfeld.

Lindegade 27, Christiansfeld.

Lindegade 24, Christiansfeld

Lindegade 25, Christiansfeld

Lindegade 34, Christiansfeld

Nørregade 1, Christiansfeld

Nørregade 14/Søstrehuset i Christiansfeld_ny

Nørregade 14, Christiansfeld

Nørregade 16, Christiansfeld