Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Lindegade 25, Christiansfeld
Tegnestuen har for Brødremenigheden i Christiansfeld forestået total ombygningen og istandsættelse af Brødremenighedens Hotel.

Istandsættelsesarbejdet omfattede blandt anden tagomlægning, facadeistandsættelse herunder også en gennemgribende istandsættelse af vinduer.

På hotellets nordside lå den tidligere køkkenbygning, som efter mange overvejelser og drøftelser med kulturarvstyrelsen blev nedrevet, således at nordfacaden kunne genskabes.

På billedet ses facadearbejdet under udførelse, efter at køkkenbygningen er nedrevet.
Nordfacaden som den fremstår efter retablering af facade, trapper og belægninger.
I forbindelse med den indvendige istandsættelse er der etableret personelevator til brug for kørestolsbrugere. Indgang fra terræn forefindes bag den hvide dør nederst i billedet. Elevatoren betjener kælder, terræn, stueetagen og 1.sal.

 

 

 

Lindegade 14, Christiansfeld

Lindegade 2, Christiansfeld.

Lindegade 3, Christiansfeld.

Lindegade 23, Christiansfeld

Lindegade 21, Christiansfeld.

Lindegade 19, Christiansfeld.

Lindegade 36, Christiansfeld.

Lindegade 27, Christiansfeld.

Lindegade 24, Christiansfeld

Lindegade 25, Christiansfeld

Lindegade 34, Christiansfeld

Nørregade 1, Christiansfeld

Nørregade 14/Søstrehuset i Christiansfeld_ny

Nørregade 14, Christiansfeld

Nørregade 16, Christiansfeld