Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Aarø 145, Brummers gård
Tegnestuen har forestået en række arbejder – incl. ikke gennemførte projekter – på Aarø 145, kaldet ”Brummers gård” efter den seneste ejer.
Anlægget består af et fredet stuehus, der står ubenyttet samt en grundmuret sidelænge, hvori der fore nogle år siden blev indrettet små lejligheder til feriebrug samt en mindre købmandsbutik. Stråtag blev omlagt, og den nye benyttelse søgt tilpasset den tidligere staldbygning.
Endelig har anlægget fået tilføjet en tredje længe på et sted, hvor der tidligere lå en udlænge til gården. Det er en fredet bullade, der med tegnestuen som projekterende er flyttet fra Ribe Landevej i Haderslev til Aarø – muligvis første gang en fredet bygning er flyttet udenfor museums-regi –men anden gang den pågældende bullade er flyttet.

Den tidligere staldlænge med købmandsbutikken som desværre er ”ude af drift”. I baggrunden se en del af det fredede stuehus.
Bulladen vestligst i gården – flyttet til stedet.

Arveprins Knuds Kollegium

Klostergade, Løgumkloster

Refugiet, Løgumkloster

Sandbjerggård

Skagen Sømandshjem

Slotsgade 14, Aabenraa

Rosengade 7 i Sønderborg

Møllerboligen ved Dybbøl mølle

Felsbæk Mølle.

Dronningensgade 87 i Fredericia

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Rødding Højskole

Aarø, Brummers gård