Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Skagen Sømandshjem, Skagen
Tegnestuen har gennem 20 år været tilsluttet Skagen Sømandshjem som ”Hus arkitekt” og i kraft heraf forestået diverse ombygninger og ændringer gennem årene. Blandt andet er en række enkeltværelser uden bad blevet langt sammen til dobbelt værelser, samt forsynet med nyt toiletter. 

En af opgaverne var en totalrenovering af forsamlingslokalet i stueetagen. Lokalet blev ombygget til ”multilokale” der ved hjælp af mobilvægge, således at lokalet kan opdeles i tre mindre. Husets ”gennemgående trafik” blev ledt uden om forsamlingslokalet (gik tidl. gennem lokalet) via en udvendig glasgang

Den mindre gårdsplads mod nord blev i forbindelse med etablering af glasgangen ”opgraderet” med nye belægninger, beplantninger, hegn, mv.

 

Arveprins Knuds Kollegium

Klostergade, Løgumkloster

Refugiet, Løgumkloster

Sandbjerggård

Skagen Sømandshjem

Slotsgade 14, Aabenraa

Rosengade 7 i Sønderborg

Møllerboligen ved Dybbøl mølle

Felsbæk Mølle.

Dronningensgade 87 i Fredericia

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Rødding Højskole

Aarø, Brummers gård