Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Sandbjerggård
For Markussen har tegnestuen forestået dels vinduesudskiftning og efterfølgende tagomlægning på Sandbjerggård.

På Sandbjerggård var samtlige vinduer udskifte tilbage i 70érne med en type, der desværre ikke var korrekt i deres udformning, ligesom de var af dårlig kvalitet. Markussen besluttede at foretage en total vinduesudskiftning, til nye vinduer med kitfals og koblede rammer, ligesom profileringer blev genskabt som oprindeligt.

Efter den omfattende vinduesudskiftning meldte ønsket om det nyt tag sig. Taget stammede fra midt 80'erne og var af samme dårlige kvalitet som vinduerne. Markussen besluttede at iværksættes en total tagomlægning.

Det nye tag blev etableret med kulbrændte tagsten, ligesom undertag og rygninger blev etableret som foreskrevet af Kulturarvsstyrelsen. Sandbjerggård er siden dette blevet bygningsfredet. 

Arveprins Knuds Kollegium

Klostergade, Løgumkloster

Refugiet, Løgumkloster

Sandbjerggård

Skagen Sømandshjem

Slotsgade 14, Aabenraa

Rosengade 7 i Sønderborg

Møllerboligen ved Dybbøl mølle

Felsbæk Mølle.

Dronningensgade 87 i Fredericia

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Rødding Højskole

Aarø, Brummers gård