Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Vandtårnet, Haderslev
Blandt de mere specielle opgaver som tegnestuen har udført, er en renovering af det røde vandtårn i Haderslev.
Tårnet er nu indrettet til at kunne rumme udstillinger af forskellig slags, og der er indrettet toilet og belysning svarende til anvendelsesmulighederne.
I forbindelse med orkanen 1999 led det kegleformede kobbertag nogen skade, og hele tagkonstruktionen blev hejst ned for reparation.
Tårnet er opført 1924 med den lokale arkitekt Peder Gram som projekterende.

Tårnet set fra syd – reparationen af taget ses.

Apotekergade, Haderslev

Jomfrustien, Haderslev

Moltrupvej 1, Haderslev

Storegade 66, Haderslev_ny

Ridehuset, Haderslev

Slotsgade 23, Haderslev

Slotsgade 31, Haderslev

St. Klingbjerg, Haderslev

Storegade 23, Haderslev

Vandtårnet, Haderslev