Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

St. Klingbjerg 5-7, Haderslev
De to fredede ejendomme Store Klingbjerg 5 og 7 er begge senere end Slotsgade-husene. Nr. 7 (det gule) er et meget originalt hus fra slutningen af 1600-tallet, mens nr. 5 indeholder væsentlige dele fra 1700-tallet, men er dog noget ombygget.
Begge huse er restaureret i forbindelse med en større byfornyelsesplan for den historiske bydel.

Nr. 5 tv, samt nr. 7 i St. klingbjerg – set fra gaden.

Apotekergade, Haderslev

Jomfrustien, Haderslev

Moltrupvej 1, Haderslev

Storegade 66, Haderslev_ny

Ridehuset, Haderslev

Slotsgade 23, Haderslev

Slotsgade 31, Haderslev

St. Klingbjerg, Haderslev

Storegade 23, Haderslev

Vandtårnet, Haderslev