Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Sundeved
Tegnestuen har sammen med Landbo Syd foretaget en ny disponering af Agerley’s gård ved Blans (Sundeved). Projektet blev nødvendigt da dele af gården brændte, og ideen var at gengive gårdanlægget sin oprindelige identitet med bygninger omkring en gårdsplads.
Projektet blev i 1998 tildelt ”Agro Arkitektur prisen”

Viser den nye disponering af det samlede gårdanlæg.
Indkørslen.

Katrinegård, Torv v. Aabenraa

Forsøgsgården, Foulum.

Sundeved

Hoptrupvej 131

Ørby 6 ved Haderslev