Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Kvægbrugets Forsøgsgård ved Foulum.
Dansk Kvægbrugs Forsøgsgård ved Foulum er planlagt og projekteret i et nært samarbejde med Landbo Syd, Aabenraa.
Byggeriet er et komplet nybyggeri, der omfatter stalde for mallkekvæg og opdræt, samt de tilhørende faciliteter med fodercentral, lager og kontor- og kursuslokaler.

Forsøgsgården er opbygget som et symmetrisk anlæg, der i enkle linier spiller op til det storladne landskab i Himmerland.
En meget enkel holdning til materialer er karakteriserende for byggeriet.

Katrinegård, Torv v. Aabenraa

Forsøgsgården, Foulum.

Sundeved

Hoptrupvej 131

Ørby 6 ved Haderslev