Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Katrinegård, Torp v. Aabenraa
Katrinegård  sv. for Aabenraa – ny disponering og nye bygninger –projektet udarbejdet i samarbejde med Landbo Syd.
Også her drejede det sig om at gengive gården lidt af sin oprindelige ”status” med et gårdsrum og den omfattende nye driftbygninger adskilt herfra.

Skråprojektion, der viser disponeringen af gårdanlægget som projekteret med nye stalde og gårdsplads.
En ny garagebygning danner den vestre side i den genskabte gårdsplads.

Katrinegård, Torv v. Aabenraa

Forsøgsgården, Foulum.

Sundeved

Hoptrupvej 131

Ørby 6 ved Haderslev