Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Åstrup Kirke
Tegnestuen har været rådgiver på adskillige projekter ved Aastrup Kirke. Tårnet er blevet sikret med murankre. På kirkens nordside, kapel, sakristi og våbenhus har tegnestuen været rådgiver på omlægning af taget. I 2009 blev kirken kalket indvendigt. I forbindelse med kalkningsarbejderne har man kunnet se spor af minimum fem forskellige kalklag med kalkmalerier og dekorationer. Disse kalkmalerier er med hjælp fra Nationalmuseet blevet sikret inden disse igen blev overkalket.

I 2010 blev præstegården nyindrettet med bl.a. et nyt større køkken.


I 1988 projekterede tegnestuen en ny menighedsbygning ved kirkens præstegård.

Aastrup Kirke set fra sydøst. Bemærk våbenhuset, her var tidligere skifertag. Dette er nu belagt med bly.
  Apostelen Johannes er en af de kalkmalerier der kunne ses i forbindelse med kalkningsarbejderne. Denne er nu sikret ved reparation af revne m.m. og vil blive overkalket. Dette kalkmaleri vuderes til at være fra 13-1400-tallet
  En pudsig engel ses ovenpå resterne af endnu en apostel på et underliggende ældre kalklag.
Menighedsbygningen ved præstegården.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev