Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Vonsbæk Kirke, Haderslev
Indvendig restaurering. Nye farver, varmeanlæg, knæfald mv.
Ny specialdesignet belysning i messing – udført til opgaven af Scan Metal, Tønder.

I løbet 2011-2012 restaures orgel og tårnrummet, hvor orgelet står.

I forbindelse med kirken har tegnestuen for Vonsbæk Menighedsråd forestået opførelsen af en ny graver og kapelbygning.
I forbindelse med en gennemgribende indvendig istandsættelse har tegnestuen designet det nye knæfald ved alteret.
Tegnestuen er involveret i den løbende vedligeholdelse, billedet viser hvorledes der revnedannelser holdes under observation.
Over revner der ønskes observeret monteres en lille glasbjælke som fastholdes af en cementbaseret  flisemørtel. Hvis der er bevægelser i revnes vil glasbjælken revne i løbet af kort tid.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev