Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Toftlund Kirke, Toftlund
Siden 1988 har tegnestuen bistået Toftlund sogns menighedsråd med en række arbejder og rådgivning.
Kirkens interiør er i 90-erne restaureret og der er foretaget ny farvesætning sammen med konservator Jens Johansen. Samtidig blev orglet udvidet med et par stemmer, bl.a. en subbas 16’ hvilket indebar en total ændring af forholdene omkring orglet i det søndre sideskib. Der blev opbygget et nyt podium med plads til organist og kirkesanger mv.
Belysning i øvrigt i skib og våbenhus blev fornyet ved samme lejlighed.

Tegnestuen har endvidere projekteret faciliteter for kirkegårdens drift, samt senest en mindre udvidelse af kapel og graverfaciliteter.

Toftlund kirkes nordside.

Interiør med det udvidede orgel på sin nye placering i sideskibet.
Kapelbygningen, der nu udvides. Den er bygget o. 1970 af arkitekt Aakjær, Rødding.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev