Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Rinkenæs Gl. kirke
Rinkenæs Gl. kirke er en af landsdelens mest spændende kirker – en såkaldt ”kullet” kirke - uden tårn, med et lille sen-renæssance våbenhus og med et meget intakt inventar fra slutningen af 1700-tallet.
For år tilbage forestod tegnestuen arbejdet med en ny fløjaltertavle, der skulle rumme de gamle sen-gotiske figurer, en opgave, der må siges at høre til de sjældne. Arbejdet blev startet op i samarbejde med arkitekt Rolf Graae. Sidste år blev den gamle Bennick-slægt’s gravkammer under koret delvis udgravet, og der er efterfølgende foretaget en omfattende renovering af koret med nyt knæfald, antependium etc.

Det smukke og karakteristiske våbenhus på sydsiden af Rinkenæs Gl. kirke.

Foto af den nye altertavle med gamle figurer. Alterskabets dimensionering er afledt af de mål, der kunne udledes af de få rester af den oprindelige tavle.
Under gulvet ved det tidligere knæfald dukkede slægten Bennick’s gravsten op.
  Interiør i kirken er blevet malet
  Der er etableret et nyt knæfald foran alter med genanvendelse af tidl. balustreværk med tilhørende håndliste.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev