Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Hertug Hans Kirke/

Hertug Hans Hospital Haderslev
Tegnestuen har gennem tiden deltaget i løbende renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på kirken og det dertilhørende anneks. Senest er der renoveret facader på alle bygninger, der er tegnet nye vinduer til den fredede anneksbygning (Sønderbro 5) og belægningen i hele gårdarealet er omlagt.

Bagbygningen med 3 lejligheder. Bygningen er nykalket og belægningen er nylagt. Bl.a. er et lille bed foran lokumslemmene blevet fjernet, så disse igen er tilgængelige.

GBL (Gruppen For By- og Landskabsplanlægning) i Kolding har medvirket som konsulent på belægningsarbejderne.

Kirken havde i mange år problemer med bl.a opstigende grundfugt, grundet den meget lave placering i forhold til Møllestrømmen's vandspejl.
  I den nye belægning er afvandingen lavet med en smal afvandingsrende midt gennem anlægget. Dette i stedet for traditionelle riste.
Efter afhjælpning af dette med bl.a. etablering af "tørregrøfter" m.m. er fugtniveauet indvendigt i kirken sænket væsentligt. Dette projekt er forløbet over en årrække.
  I forbindelse med ovenstående arbejder blev der etableret ny støttemur med værn.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev