Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Herrestedgård, Toftlund
For Toftlund menighedsråd har tegnestuen forestået en omfattende renovering og nyindretning af Herrestedgård, som er beliggende umiddelbart ved Toftlund kirke, og den gamle hærvejsforbindelse fra Ribe til Toldsted.

Bygningen er nyindrettet til
menighedslokaler og kontor med depoter og køkken. Selv om huset oprindelig er en 1700-tals bygning, fremstår den i dag med skifertag og detaljer fra en ombygning o. 1900.

I forbindelse med udskiftning af taget, blev udhængsspær med tilhørende udsmykninger genskabt som de oprindeligt var omkring o. 1900.
Hele bygningens plandisponering er ændret i forbindelse med ombygningen.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev