Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Haderslev Domkirke
Tegnestuen har gennem mere end 14 år været domsognets arkitekter på de to kirker og flere andre bygninger.
På domkirken har tegnestuen forestået omlægninger af væsentlige tagflader i tegl, og har senest projekteret omlægning af blytaget på hovedskibets sydside.
I det indre er der etableret udstillingsmontrer for dronningens messehagler, der er projekteret nye toiletfaciliteter under sakristiet og Stakes kapel er inddraget til brug under gudstjenesten ved istandsættelse og etablering af en ny dør til sideskibet.

Domkirken set fra sydvest – før branden i 1627 rakte kirkens skib helt ud til Bispegade i forgrunden.

  11. november 2009 Så hejses spiret på plads igen. Alt forløb efter planen
 

Løft af spiret set oppe fra kirkens tag.

Mange folk på gaden fulgte interesseret med i "løftet".

  Juni 2009. Spiret løftes af Domkirkens tag. Dette som en del af den store tagomlægning på skibets sydside.
  Domkirkens blytag lægges af et af de i Danmark kun to tilbageværende blytækkerfirmaer. Blytaget på sydsiden er fra 1941. Blyet på spiret er fra 1937.
Søndre sideskib er karakteristisk for kirken himmelstræbende, gotiske interiør.
  Under blyet allerøverst i spiret var der en hilsen fra de tidligere blytækkere. Deres navne var indridset i blyets bagside, og dagens avis fra mandag den 5. april 1937 var lagt ind. Denne er stadigt læsbar efter alle disse år højt oppe over byens tage.
I den vestre del af søndre sideskib er senest genåbnet en gl. dør til Stakes kapel.
Vestgavlen med det tilbyggede våbenhus stod færdigt en del år efter den store brand i 1627.
Det imponerende kor rejser sig næsten direkte op fra Nørregade. De høje gotiske vinduer danner en af landets smukkeste korafslutninger.

Domkirkepladsen, Haderslev

Haderslev Domkirke

Herrestedgård, Toftlund

Hertug Hans Kirke, Haderslev

Magstrup Præstegård

Rinkenæs Gl. kirke

Toftlund Kirke, Toftlund

Sct. Marie kirke i Sønderborg_ny

Vonsbæk Kirke, Haderslev

Aabenraa kapel

Hjørring kirkegårdskapel

Ansgar Kirke i Flensburg

Åstrup Kirke, Haderslev