Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Museumsgade 2-4, Christiansfeld
Begge bygningerne Museumsgade 2 og 4 er opført i forbindelse med en udvidelse af den gamle hovedvej 10 gennem Christiansfeld – i 1950-erne.
Husene er opført i den traditionelle stil og har tidligere rummet autoværksted med benzinsalg.
I forbindelse med Prætorius Torvs fuldstændige fornyelse i 2006 har tegnestuen forestået facadeændringer på begge bygninger – på nr. 2 er ændringen påbegyndt for over 20 år siden på den vestre del af bygningen. Dette er nu fædiggjort på den østre del.

Museumsgade 2, før torvesiden blev kompletteret som den venstre facadedel.
 

Museumsgade 2 efter at facaden er renoveret.

Museumsgade 4, hvor de store butiksvinduer nu deles i to mindre
  Museumsgade 4 efter facaderenoveringen.

Bispegade 2, Haderslev

Bispegade 11, Haderslev

Naffet 14, Haderslev

Gåskærgade 30, Haderslev

Hjortebrovej, Haderslev

Kløvervej, Haderslev

Museumsgade 2, 4 Chr.-feld

Museumsgade 6, Chr.-feld

Slotsgade 15, Haderslev

Norgesvej 1. Industrifacade

Gl. Stadsvej i Jegerup

Storegade 48, sidehuset