Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Fugtstandsning/udtørring

Hertug Hans Kirke og Hospitalsbygning i Haderslev har gennem måske århundreder været plaget af fugtproblemer i væggene, hvilket formentlig skyldes hævningen af det omgivende ”kulturlandskab”.
Tegnestuen har, sammen med Haderslev Domsogns menighedsråd og Konservatoratet for Hertug Hans Hospital forestået gennemgribende forbedringsarbejder med henblik på at mindske disse problemer.

Omkring hospitalsbygningen er en del af terrænet sænket og der er indbanket stålplader mod opstigende fugt, mens ydermuren på kirkebygningen er frilagt ned til oprindelig syld.
Der er herefter støbt en ”grøft” med afløb og dræn, og denne er efterfølgende afdækket med støbejern-riste.

Sænkningen af en del af terrænet mellem annekset og hospitalsbygningen.

Afdækningen omkring Hertug Hans Kirke – sydsiden
Detailbillede, der viser den smukke sammenhæng mellem de robuste materialer omkring Hertug Hans Kirke.

Hertug Hans Kirke, fugt

Køkken og bad i Rens

Skolemuseum

Mur og hoveddør i Gåskærgade ny

Dør i Brundlund Slot ny

Toiletter i Spielwerg

Trapper

Døre, kviste, vinduer og lign.