Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

SAVE registreringer
Genne en årrække på 15 år har tegnestuen medvirket ved SAVE registreringer i en række kommuner. Arbejdet er sket i nært samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.
SAVE registreringerne har i mange tilfælde ført til udarbejdelse af det trykte ”Kommuneatlas” – det gælder Christiansfeld, Løgumkloster, Haderslev, Skagen og Nibe.
Tegnestuen har endvidere udviklet og deltaget i arbejdet med en ”SAVE-light” udgave og alene bygningsregistreringer – det gælder Bov Kommune og Vojens Kommune.

Skagen kommuneatlas

Nibe kommuneatlas
Vojens SAVE registreringer af enkeltbygninger
Løgumkloster Kommuneatlas

Brand

Sikkerhedskoordination

BvB

Foredrag

Pilgrimsruten

Publikationer

Salg af Sejlgården

SAVE registreringer

Lokalplaner

Udstillinger