Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Salg af Sejlgården
I forbindelse med Farum Kommunes salg af Sejlgården, har tegnestuen udarbejdet en bygningsregistrering af hele gårdanlægget, samt opstillet en række betingelser for en ombygning til boligformål, såvel af stuehuset som af udlængerne.

Farum Kommune ønsker at sikre, at Sejlgården også efter et salg, fortsat vil fremstå som en gammel gård centralt placeret ved Farum hovedgade.

Den udarbejde bygningsregistrering indeholder også konkrete forslag til, hvorledes en ombygning af udlængerne i praksis kan gennemføres, under hensyntagen til den nugældende bygningslovgivning.
I forbindelse med en ombygning er der langt vægt på, at de ”udvendige facader” fastholdes med de nuværende vinduer og døre.
Nødvendige adgangsforhold og dagslystilgang er således foreslået etableret i facader og tagflader der vender mod gårdspladsen, alt for at fastholdes anlæggets karakter som landbrug/gård.
At Sejlgårdens ældste dele stammer helt tilbage fra første del af 1600 tallet vidner for eksempel dette billede om (lokum)

Brand

Sikkerhedskoordination

BvB

Foredrag

Pilgrimsruten

Publikationer

Salg af Sejlgården

SAVE registreringer

Lokalplaner

Udstillinger