Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Publikationer
I forbindelse med de løbende udstillinger i Christiansfeld Centret er der de senere år fremstillet plakater.
Tema for et foredrag i 2006 var døre og havehuse i Christiansfeld. Tegnestuen udarbejdede i forbindelse med dette foredrag en ”års-plakat” med 16 af de smukke døre, opsat i nogenlunde kronologisk rækkefølge.

I 2005 udgav Det Danske Idéselskab en ny bog om Christiansfeld – forfattere er arkitekt m.a.a. Jørgen Toft Jessen, der også har fotograferet, og Brødremenighedens præst Jørgen Bøytler. Bogen er ment som udvidet ”kultur-guide” for byen og menigheden, og fortæller om menighedens baggrund, og giver et øjebliksbillede af den smukke og helstøbte menighedsby, der har en række paralleller ud over kloden.

Brand

Sikkerhedskoordination

BvB

Foredrag

Pilgrimsruten

Publikationer

Salg af Sejlgården

SAVE registreringer

Lokalplaner

Udstillinger