Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Herberger Langs Hærvejen
Tegnestuen er af foreningen Herberger Langs Hærvejen blevet bedt om at forestå ombygningen af nogle gamle landbrugsbygninger til primitive overnatningspladser, for pilgrimsvandrere der går langs hærvejen. Denne projektering kommer som resultatet af en konkurrence udskrevet af Fonden Realdania, hvor arkitekt Andreas Blinkenberg var en af vinderne med bedste idé for genanvendelse af gamle landbrugsbygninger. Tegnestuen var medvirkende til udarbejdelse af det endelige konkurrencemateriale. På billeder ses et par eksempler på de bygninger der  er inddraget til formålet. Den endelige indvigelse af pilgrimsruten er foråret 2008.

Immervad Gl. Kro. Her er den gamle rejsestald ombygget til overnatning.

Hald Hovedgård V/Viborg. Her er en gl. svinestald brugt til overnatningsformålet.
Ølgård V/Randbøl. Her en typisk fuldmuret landbrugsbygning fra 50’erne, hvor den gamle svindestald er anvendt til herberg.

Brand

Sikkerhedskoordination

BvB

Foredrag

Pilgrimsruten

Publikationer

Salg af Sejlgården

SAVE registreringer

Lokalplaner

Udstillinger