Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Foredrag
I samarbejde med RAADVAD Center Bygningsbevaring har tegnestuen afholdt flere kurser, dels for RAADVADS egne kursister og dels for håndværkere der ønskes beskæftiget på specifikke restaureringsopgaver. Ligeledes har tegnestuen afholdt en række information foredrag for beboer i samarbejde med Christiansfeld Centeret. 

Ved restaureringsopgaver er det af afgørende betydning af håndværkere og rådgivere har samme opfattelse af godt håndværk og gode principper herfor. Tegnestuen har stor fordel afholdt dagsseminarer med teoretisk gennemgang for eksempel vinduesistandsættelse.
Ved afholdelse af dagsseminarer er det vigtigt at rådgivere og bygherre tydeligt giver udtryk for deres forventninger til arbejdes gennemførelse og kvalitet.
Til brug for en konstruktiv drøftelse med alle implicerede parter er det ofte en god ide, at der redegøres for rådgiveres og bygherres ønsker til arbejdet udførelse, ved praktiske forsøg og demonstrationer.
Det er ofte særdeles konstruktivt at en opgaves samlede omfang gennemgås del for del med de udførende håndværkere, således vil mange misforståelser og fejl være sparet i det lange løb.
  Som led i større byggearbejder, som for eksempel dem der i disse år løber af stablen i Christiansfeld, er det en nødvendighed at informationsniveauet til borgere, beboere og andre brugere er meget højt. Dette er i Christiansfeld løst ved en tidligt reklameret foredragsrække, hvor der tydeligt og objektivt redegøres for planer, konsekvenser og problemstillinger mv. alt for at sikre borgere og bruger maksimal indblik i projektet, dette fører generelt til stor forståelse.

www.christiansfeldcentret.dk

Brand

Sikkerhedskoordination

BvB

Foredrag

Pilgrimsruten

Publikationer

Salg af Sejlgården

SAVE registreringer

Lokalplaner

Udstillinger